Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie

 

Zaprasza na warsztaty:

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Program dla Rodzica chcącego poszerzyć umiejętności wychowawcze.

 

W programie:

  • Jak stawiać granice i być konsekwentnym w wychowaniu.
  • Kiedy nagradzać i chwalić.
  • Jak zachęcać do współpracy.
  • Jak wspierać samodzielność dziecka.
  • Jak wyrażać oczekiwania i ograniczenia  by były przez dziecko respektowane.
  • Jak modyfikować niepożądane zachowania
  • Jak rozwiązywać konflikty.
  • Wymiana doświadczeń  i refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi.

 

Wychowywać to kochać i wymagać.

 

Cykl 10 spotkań.

Rozpoczęcie: 21.02.1018 r., godz. 9.00

Koszt jednego spotkania: 20 zł/os. (4 godziny dydaktyczne)

 

Serdecznie zapraszam

Dyrektor NPP-P: Bożena Rospond

 

Kontakt:

tel.: 502 231 512, 13 431 19 85

Adres: ul. Ks. Decowskiego 41

Krosno – Polanka

email:nppp.krosno@gmail.com