OFERTA DLA RODZICÓW:

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Zapraszamy rodziców/opiekunów dziecka do udziału w psychoedukacyjnych zajęciach warsztatowych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Celem zajęć jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z własnymi dziećmi.
Osoby, które zdecydują się na uczestniczenie w zajęciach warsztatowych w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców” będą miały możliwość:

lepszego poznania siebie, swoich zachowań, a także oczekiwań i potrzeb swoich podopiecznych;
uświadomienia sobie roli „granic” w życiu własnym, a przede wszystkim w życiu dziecka;
nauczenia się radzenia z własnymi negatywnymi emocjami i uczuciami innych;
poznania skutecznych sposobów motywowania dziecka do działania i wysiłku intelektualnego;
nauczenia się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów występujących w relacji dziecko – rodzic;
właściwego stosowania pochwały, która mobilizuje do działania oraz właściwego stosowania kary, która nie rani, a przyczynia się do zmiany
w zachowaniu  dziecka.

W warsztatach może uczestniczyć od 10 do 14 osób. Zajęcia obejmują 8 spotkań, każde z nich trwa 3 godziny. Terminy do ustalenia – po zebraniu się
grupy chętnych osób.