Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie została powołana w celu udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom.

Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i odpłatne, bez skierowań i rejonizacji.

Poradnia zapewnia pomoc specjalistyczną w zakresie:

  • rozpoznawania indywidualnych możliwości, predyspozycji, uzdolnień lub zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży

  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  • komunikacji językowej, w tym: rozwoju mowy dziecka

  • problemów emocjonalnych

  • trudności edukacyjnych, adaptacyjnych, wychowawczych

  • problemów rodzinnych

W poradni można uzyskać konsultację, poradę, diagnozę i terapię:

  • psychologiczną,

  • pedagogiczną,

  • logopedyczną.

DRODZY RODZICE

Jeżeli chcecie:
» lepiej poznać swoje dziecko

» poszerzyć swoją wiedzę o jego rozwoju

Jeżeli chcecie wiedzieć, czy Wasze dziecko:

» rozwija sie prawidłowo ?

» ma szczególne (jakie) uzdolnienia ?

» osiągnęło „dojrzałość szkolną” tzn.czy jest gotowe do podjęcia nauki  w szkole ?

Jeżeli:

» wasze dziecko przejawia jakiekolwiek trudności

» nie wiecie, jak mu pomóc

» szukacie specjalisty, który podpowie jak wspomagać jego rozwój

Zapraszamy na szczegółowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne do Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie, przy ul. ks. St. Decowskiego 41 /Krosno – Polanka/ tel. 13 43 682 51; 509 675 153

Dobrze postawiona diagnoza określi mocne i słabsze strony dziecka, pozwoli odkryć ewentualne zagrożenie specyficznymi trudnościami w nauce oraz zaplanować pracę z dzieckiem przy udziale rodzica, nauczyciela, czy terapeuty.

Dzięki specjalistycznej pomocy dziecko ma szanse nie tylko wyrównać braki, ale jeszcze bardziej rozwinąć odkryte zdolności.

 

Zapraszamy

  front_image

 

godziny