Zasady postępowania klientów w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie w okresie epidemii Covid-19

 1. Rejestracja dzieci, młodzieży jak i dorosłych odbywa się telefonicznie. 
 1. Do placówki nie mogą przychodzić klienci, którzy:
 • są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność , kaszel, utrata węchu i smaku), 
 • mieli kontakt z osobą zarażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2),
 • mieli kontakt z osobą objętą kwarantanną lub sami są nią objęci.
 1. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz (maksymalnie do 4 osób, z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a dzieckiem). 
 1. Poradnia będzie przyjmowała dzieci i dorosłych w budynku Poradni szczególnie w celu diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci lub też do celów orzecznictwa stopnia niepełnosprawności. 
 1. Pracownik Poradni w rozmowie telefonicznej z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka lub osobą pełnoletnią informuje  o wewnętrznej procedurze bezpieczeństwa w Poradni.   

Brak wyrażenia zgody, na obowiązujące obecnie zasady bezpieczeństwa, wiąże się z odmówieniem zgody na badanie.

Wizyta w Poradni

 1. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym rodzicem/prawnym opiekunem. 
 1. Obowiązuje ich zasłanianie ust i nosa.
 1. Przy wejściu do Poradni każdy ma obowiązek zdezynfekować ręce w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. 
 1. Rodzic/opiekun prawny lub osoba pełnoletnia wypełnia ankietę dotyczącą ryzyka  zakażenia SARS CoV-2.