DRODZY RODZICE

Poradnia rozpoznaje indywidualne możliwości, predyspozycje, uzdolnienia lub zaburzenia
rozwojowe dziecka.
Jeżeli chcecie wiedzieć, czy Wasze dziecko:
– rozwija sie prawidłowo,
– ma szczególne (jakie) uzdolnienia,
– osiągnęło „dojrzałość szkolną” tzn. czy jest gotowe do podjęcia nauki  w szkole.
Jeżeli przejawia jakiekolwiek trudności I nie wiecie, jak mu pomóc zapraszamy do nas.
Dobrze postawiona diagnoza określi mocne i słabsze strony dziecka, pozwoli odkryć ewentualne
zagrożenie specyficznymi trudnościami w nauce oraz zaplanować pracę z dzieckiem przy udziale
rodzica, nauczyciela, czy terapeuty.
Dzięki specjalistycznej pomocy dziecko ma szanse nie tylko wyrównać braki, ale jeszcze bardziej
rozwinąć odkryte zdolności.