Specjaliści poradni pomogą zdefiniować problem i wskazać drogi rozwiązania. 

Konsultacja – to standardowo jednogodzinna porada specjalistyczna.
Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej konsultacji psychologicznych, logopedycznych i pedagogicznych dotyczących:

rodziców: prawne aspekty związane z rolą rodzica, konflikty rodzinne, trudności z wychowaniem dziecka, problemy związane z własnym zachowaniem w różnych sytuacjach;

uczniów i młodzieży: brak gotowości szkolnej, wady wymowy, trudności w nauce, trudności wychowawcze, problemy związane z uzależnieniami, wagary, wejście nieletniego w konflikt z prawem, wybór kierunku dalszego kształcenia, nie radzenie sobie ze stresem, rozładowywaniem napięć, konflikty i problemy w relacjach z rodzicami i rówieśnikami;

dzieci w wieku przedszkolnym: zaburzenia rozwojowe, w tym nieprawidłowości w rozwoju mowy i języka, trudności dziecka z prawidłowym funkcjonowaniem w przedszkolu i w domu.

 

konsoltacje_bg