Pamięć, uwaga, koncentracja

– wprowadzenie do treningu zdolności poznawczych.

 

W programie:

  1. Zasady, metody i techniki rozwijania zdolności poznawczych człowieka.
  2. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo–ruchową oraz sprawność fizyczną.
  3. Zastosowanie pedagogiki fascynacji w rozwoju zdolności poznawczych.
  4. Energizery, ćwiczenia stymulujące pracę mózgu.
  5. Ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć.
  6. Ćwiczenia i zabawy rozwijające uwagę i koncentrację.
  7. Techniki efektywnego uczenia się dla najmłodszych.

 

TERMIN:

26.10.2018 4 godz. dydaktyczne (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci pedagogiczni, osoby pracujące z dziećmi) 15.00 – 18.15

10.11.2018 r.  6 godz. dydaktycznych (nauczyciele pracujący w przedszkolu), 09.00 – 14.00

 

KOSZT SZKOLENIA:  100  zł/osoba.  Wpłaty należy dokonać w terminie do siedmiu dni po zgłoszeniu (wydajemy rachunki).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

 

MIEJSCE:  siedziba poradni – Krosno (Polanka), ul. Ks. Decowskiego 41,

 

Osoby prowadzące:

mgr Magdalena Decpedagog, socjoterapeuta, animator, trener rozwoju osobistego, członek i certyfikowany Trener PSPiA KLANZA

mgr Małgorzata Grabekpedagog, socjoterapeuta, animator, trener rozwoju osobistego, członek i certyfikowany Trener PSPiA KLANZA

 

ZGŁOSZENIA:

Zapisy na szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy wysłać na adres mailowy: szkolenia.nppp.krosno@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby poradni. – Krosno, ul. Ks. Decowskiego 41.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

13 43 119 85,   kom. 502 231 512

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Serdecznie zapraszamy

Dyr NPP-P  Bożena Rospond

Formularz zgłoszeniowy