Jak kierować procesem dydaktycznym by wzmacniać koncentrację uwagi i rozumienie czytanego tekstu.

W programie

  1. Funkcje prawej i lewej półkuli mózgu w procesie uczenia się (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny). 
  2. Wpływ wysokich technologii na rozwój dzieci (ważny materiał do wykorzystania na spotkaniach z rodzicami).
  3. Metody i formy pracy z dzieckiem wspierające jego motywację wewnętrzną – materiały i wskazówki praktyczne.

TERMIN:

09.11.2019 r. – 5 godz. zegarowych (nauczyciele pracujący w żłobkach, przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci pedagogiczni) 10.00 – 15.00

KOSZT SZKOLENIA:  100  zł/osoba.  Wpłaty należy dokonać w terminie do 5 listopada (wydajemy rachunki).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

MIEJSCE:  siedziba poradni – Krosno (Polanka), ul. Ks. Decowskiego 41.

Osoba prowadząca:

Urszula Lizak mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog logopeda. Posiada pięcioletnie doświadczenie pracy terapeutycznej z dziećmi autystycznymi w Anglii. Od kilku lat prowadzi indywidualną terapię z dziećmi mającymi duże trudności w nauce czytania i pisania, dyslektycznymi oraz z dziećmi przejawiającymi zachowania autystyczne. 

ZGŁOSZENIA: 

Zapisy na szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy wysłać na adres mailowy: [email protected] lub dostarczyć osobiście do siedziby poradni. – Krosno, ul. Ks. Decowskiego 41.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  

13 43 119 85,   kom. 502 231 512

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Formularz zgłoszeniowy